Home

Op de Russische School Leeuwarden combineren we lessen in Russische taal en literatuur, met lessen in muziek, schilderen en handvaardigheid.
De kinderen worden in groepen ingedeeld op basis van hun leeftijd en het Russisch taalvaardigheidsniveau.